วิธีที่ Biominerals เป็นก้าวสำคัญในการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การศึกษา biominerals สามารถช่วยให้นักธรณีวิทยาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่โลกอาจเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทศวรรษหน้า ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป : Smithsonian เป็นมากกว่านิทรรศการและสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อทำความเข้าใจว่าอดีตแจ้งปัจจุบันและอนาคตอย่างไร เราจะแสดงให้คุณเห็นสัปดาห์ละครั้งว่าแผนกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งเจ็ดแห่งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติใช้บทเรียนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตและนำไปใช้กับศตวรรษที่ 21 และต่อ ๆ ไปอย่างไร แร่ธาตุเป็นที่รู้จักจากแหล่งกำเนิดทางธรณีวิทยา แต่ไม่ได้สร้างขึ้นโดยโลกเท่านั้น เป็นเวลากว่า 3.5 พันล้านปีที่สิ่งมีชีวิตได้สร้างส่วนที่แข็งของตัวเองขึ้นมา นั่นคือ biominerals “แร่ธาตุประกอบเป็นโครงกระดูก เปลือกหอย และชิ้นส่วนแข็งของสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก กระดูกของเราเป็นแร่ธาตุชีวภาพ...